Všeobecná ustanovení a obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GOLDFINCH s.r.o., se sídlem Sídlištní 286/17, 724 00 Ostrava – Proskovice, IČO 25363107, DIČ CZ25363107, zapsané u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C vložka 15050 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující, zákazník, spotřebitel“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.i-kocarky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platným občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.2 Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2,4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT REKAPITULACI A DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Objednáním zboží vyslovuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami, uskutečněná objednávka je závazná.

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Při objednání zboží, které není skladem, může prodávající požadovat po kupujícím složení zálohy v maximální výši dohodnuté prodejní ceny nabízeného zboží. Zaplacení zálohy je svobodným projevem kupujícího na závazné objednání zboží. Při vyzvednutí objednaného zboží se záloha v celé výši odpočítává.

4.2 Kupující souhlasí s tím, že veškeré nesplacené pohledávky (včetně neuhrazené smluvní pokuty), mohou být postoupeny k vymáhání.

5. NÁKUPNÍ ŘÁD

5.1 Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy.

6. CENA ZA ZBOŽÍ

6.1 Z důvodu rozdílných provozních nákladů se může cena zboží lišit na různých eshopech našich partnerů a na našem e-shopu na adrese http://www.i-kocarky.cz.

6.2 Cena je sjednána dohodou.

6.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.4 Provozovatel GOLDFINCH s.r.o. internetového obchodu i-kocarky.cz je plátcem DPH. Uvedené ceny jsou včetně DPH, případně včetně poplatků za zpracování elektroodpadu u zboží, které je těmito poplatky zatížené.

7. DOPRAVA A PLATBA

7.1 Poplatky jsou rozděleny podle způsobu dopravy zboží k zákazníkovi a způsobu úhrady zboží.

 • Náklady na dopravu v ČR při platbě předem a ceně zboží do 3.000 Kč ... 150,- Kč
 • Náklady na dopravu v ČR při platbě předem a ceně zboží nad 3.000 Kč ... ZDARMA
 • Poplatek při osobním odběru na výdejním místě a platbě předem převodem ... ZDARMA
 • Poplatek při osobním odběru na výdejním místě a platbě v hotovosti ... ZDARMA
 • Poplatek za expedici zásilky (balné) ... ZDARMA

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Způsoby platby za zboží

Zboží objednávané prostředky komunikace na dálku je možné uhradit následujícími způsoby:

 1. předem bezhotovostně převodem na účet, po zaslání podkladů k provedení platby e-shopem
 2. hotově na výdejním místě při vyzvednutí zboží
 3. zálohově (částečná úhrada při objednání zboží s doplatkem při dodání zboží zákazníkovi)
 4. dárkovou poukázkou i-kočárky uplatněnou na výdejním místě
 5. dárkovou poukázkou i-kočárky uplatněnou spolu s částečnou úhradou bezhotovostním převodem na účet

8.1.1 Převodem - plaťte po vyzvání

Zaplatit můžete předem, převodem z bankovního účtu. K zaplacení budete vyzváni, jakmile bude vámi objednané zboží naskladněno a připraveno k odběru. Údaje pro provedení platby - (číslo účtu, variabilní symbol a celkovou částku k úhradě) vám budou zaslány při potvrzení objednávky. K ceně za objednané zboží v celkové částce do 3000 Kč pak účtujeme jen náklady na dopravu ve výši 150,- Kč za balík. Se zbožím obdržíte i fakturu s potvrzením o přijetí vaší platby. Zboží odesíláme ihned po připsání platby na náš účet, případně dle individuální domluvy.

8.1.2 Hotově

Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout na našem výdejním místě i-kočárky. Zboží zaplatíte v hotovosti při převzetí.

 • i-kočárky Ostrava, UNIMObuňky v areálu bývalého ZD Krmelín, vedle Staroveská 406, Krmelín

8.1.3 Platební kartou

Zboží můžete zaplatit při objednání přes eshop platební kartou. Přijímáme většinu dnešních platebních karet a to jak kontaktních tak i bezkontaktních (VISA, Maestro, Master Card, American Express).

8.1.4 Zálohou

Při objednání zboží můžete zaplatit zálohu ve sjednané výši a zboží pak doplatit při jeho převzetí.

8.1.5 Dárkovou poukázkou uplatněnou na výdejním místě

Dárkové poukázky i-kočárky můžete v závislosti na jejich nominální hodnotě uplatnit při platbě za zboží při osobním odběru na našem výdejním místě. Bude-li cena za zboží vyšší, než je nominální hodnota uplatněných poukázek, můžete rozdíl doplatit hotově nebo převodem. Při uplatnění poukázky s vyšší nominální hodnotou, než je cena zboží, nebude kupujícímu rozdíl vyplacen.

8.1.6 Dárkovou poukázkou uplatněnou spolu s částečnou úhradou bezhotovostním převodem na účet

Budete-li chtít u své objednávky uplatnit jednu nebo více dárkových poukázek i-kočárky, opíšete evidenční čísla, data vystavení a u poukázek vystavených po 19.05.2020 také ověřovací heslo z těchto poukázek a zapíšete je do poznámky k vaší objednávce nebo je zašlete emailem. Poukázky budou prověřeny v našem systému a hodnota poukázek bude odečtena z ceny vaší objednávky. V případě nedoplatku rozdíl doplatíte převodem na náš účet na základě výzvy, která vám přijde na váš zadaný email v okamžiku objednávky.
Při uplatnění poukázky s vyšší nominální hodnotou, než je cena zboží, nebude kupujícímu rozdíl vyplacen.

8.2 Dárkové poukázky

8.2.1 Vydání dárkové poukázky

Dárkové poukázky vydává naše firma GOLDFINCH s.r.o. v tištěné podobě. Vydáváme dárkové poukázky v nominálních hodnotách 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. Každá poukázka je opatřena jedinečným číselným kódem, datem vystavení a na zadní straně je údaj o době platnosti poukázky. Navíc u dárkových poukázek vystavených od 19.05.2020 je na zadní straně uvedeno také ověřovací heslo, které je vždy dohodnuto s kupujícím.

8.2.2 Prodej dárkových poukázek

Dárkové poukázky je možné zakoupit na našem eshopu na internetové adrese www.i-kocarky.cz a nechat si je zaslat domů nebo si je můžete osobně vyzvednout na našem výdejním místě. Každá dárková poukázka je v okamžiku prodeje zaevidovaná v našem systému a je na ní vyznačen datum vystavení a její platnost. Na poukázky vystavené od 19.05.2020 se na zadní stranu všech dárkových poukázek zapisuje také dohodnuté ověřovací heslo.
Za dárkovou poukázku se platí stejná částka, jakou pak lze touto poukázkou uplatnit v okamžiku platby za zboží nebo služby na internetovém eshopu.
Hodnota poukázky není úročena žádnou úrokovou sazbou a má tedy po celou dobu platnosti stejnou nominální hodnotu.

8.2.3 Platnost dárkové poukázky

Platnost dárkové poukázky je v okamžiku jejího vystavení vyznačena na zadní straně každé poukázky. Platnost se vystavuje standardně na 24 měsíců ode dne vystavení. Platnost poukázky lze po dohodě prodloužit o dalších 12 měsíců a to i opakovaně. Prodložení platnosti dárkové poukázky je možné pouze u poukázky, které ještě nevypršela její platnost, to znamená, že nejzažší termín prodloužení platnosti je den, který je vyznačen na poukázce jako datum platnosti. O prodloužení platnosti dárkové poukázky lze požádat emailem.
Dárkovou poukázku může uplatnit kdokoliv, kdo tuto poukázku vlastní. Nemusí to tedy být ten, kdo poukázku zakoupil, ale může to být libovolná osoba, která byla touto poukázkou obdarovaná.

8.2.4 Přenositelnost dárkové poukázky na třetí osobu

Dárkové poukázky i-kočárky jsou přenositelné na třetí osobu a lze jimi obdarovat libovolnou osobu, která je pak může uplatnit kdykoliv po celou dobu jejich platnosti při nákupu na našem eshopu www.i-kocarky.cz. Osoba vlastnící dárkovou poukázku má všechna práva a povinnosti, která jsou s touto poukázkou spojená a jsou popsána v těchto obchodních podmínkách.

8.2.5 Uplatnění dárkové poukázky

Dárkové poukázky i-kočárky lze uplatnit při platbě za zboží nebo služby na našem výdejním místě i-kočárky Ostrava na ulici Staroveská vedle č.p. 406 v Krmelíně nebo při platbě za zboží nakupovaného v internetovém obchodě na adrese www.i-kocarky.cz prostředky komunikujícími na dálku (platba kartou, převodem na účet).
Poukázky i-kočárky lze uplatnit při placení za libovolné zboží nebo služby poskytované na výdejním místě i-kočárky Ostrava nebo na našem internetovém eshopu na adrese www.i-kocarky.cz.
Při platbě na výdejním místě předložíte originál poukázky, kde bude prověřena její platnost a následně vám bude z nákupu odečtena cena, na kterou byla poukázka vystavena. Při uplatnění poukázky nebo více poukázek spolu s platbou uskutečněnou po internetu zašlete čísla všech uplatňovaných poukázek, data vystavení a ověřovací hesla jako upřesňující informaci k objednávce, popř. samostatným emailem na naší adresu i-kocarky@seznam.cz. Při vyřizování vaší objednávky bude zkontrolována platnost poukázek a následně bude zaznamenána úhrada za váš nákup v hodnotě uplatněných poukázek. Bude-li hodnota poukázek nižší, než výše objednávky, doplatíte zbylou část bankovním převodem na náš účet.
Při uplatnění poukázek s celkovou nominální hodnotou vyšší, než je cena zboží, nebude kupujícímu rozdíl vyplacen.
Nevyčerpaná hodnota uplatněných poukázek může být použita k úhradě nové dárkové poukázky ve stejné nebo vyšší hodnotě, než je nevyčerpaná částka uplatňovaných dárkových poukázek i-kočárky s možnosti doplacení rozdílu.

8.2.6 Vrácení dárkové poukázky

Dárkovou poukázku není možné vrátit.
Výjimku tvoří nákup poukázky prostředky umožňujícími komunikaci na dálku, kdy je vrácení možné v souladu s občanským zákoníkem a všechna práva a povinnosti s tím spojená jsou popsána v bodě 16. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY a následujících těchto obchodních podmínek.

8.2.7 Konec platnosti dárkové poukázky

Při uplatnění dárkové poukázky je tato poukázka s jejím evidenčním číslem zaregistrována v systému naší firmy jako uplatněná a její platnost v okamžiku uplatnění končí.
K zneplatnění poukázky může také dojít po uplynutí doby platnosti této poukázky. Zneplatněná poukázka již nemůže být více uplatněna.
Hodnota zneplatněné poukázky propadá ve prospěch naší firmy a není-ji již možné více nárokovat.
S ukončením platnosti poukázky zanikají také všechna práva a povinnosti s ní spojená.

8.3 Ostatní platební ujednání

8.3.1 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.3.2 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky čl. 1.17, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8.3.3 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.3.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9. DOPRAVA

9.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9.4 Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím služby GLS, PPL, Zásilkovny, Českou poštou nebo vlastní dopravou i-kočárky. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží.

9.5 Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby nebo v jiný čas po domluvě se zákazníkem.

10. DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1 Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Pohybuje v rozmezí 2 - 14 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty.

10.2 Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na co nejkratší možnou dobu. V případě nedostupnosti zboží bude zákazník v co nejkratší lhůtě informován.

10.3 Provozovatel i-kocarky.cz v případě zjištění, že výrobce či distributor není schopen dodat zboží ani v přiměřené náhradní lhůtě, bude zákazníka o tom informovat. Provozovatel (i spotřebitel) má právo od takovéto objednávky odstoupit a zákazníkovi neprodleně vrátit případně poskytnutou zálohu.

11. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

11.1 V případě nepřevzetí zcela uhrazené zásilky ze strany zákazníka bude postupováno stejně, jako v bodě 12.1 při nevyzvednutí zboží na prodejně se zaplacenou zálohou. Zákazník bude vyzván ke sdělení, zda-li odstupuje od kupní smlouvy či nikoliv, na kontakt, který uvedl při objednávce. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jiného důvodu, než je uvedeno v bodě 16.1, bude zákazníkovi účtována smluvní pokuta ve výši 300 Kč, která bude odečtená ze zaplacené částky a zbylá částka bude zákazníkovi odeslána na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník od smlouvy neodstoupí a bude požadovat opětovné odeslání zboží na uvedenou adresu, bude zboží zákazníkovi znovu odesláno po zaplacení nákladů na dopravu ve výši 150 Kč. Nebudou-li tyto náklady uhrazeny do 14 dní od zaslání podkladů k platbě zákazníkovi, bude toto zboží opět vráceno do prodeje a celá zaplacená částka propadne ve prospěch obchodu. O opětovné doručení nevyzvednuté zásilky může zákazník požádat pouze jedenkrát.

11.2 Je-li zásilka při dodání zjevně poškozena, musí o tom zákazník okamžitě informovat přepravce, který zásilku doručil a který za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese zodpovědnost.

11.3 V případě reklamace se, prosím, obraťte na náš e-mail: i-kocarky@seznam.cz nebo volejte na telefon +420 774 481 664.

12. NEODEBRÁNÍ ZBOŽÍ

12.1 Pokud kupující nevyzvedne na výdejním místě zboží u něhož byla zaplacena záloha do 15-ti dnů (pokud není dohodnuto jinak) od poskytnutí informace o připravení zboží k odběru, záloha propadá obchodu a zboží jde zpět do prodeje. V tomto případě je záloha nevratná.

12.2 Pokud si kupující zboží ze závazné objednávky, které doposud nebylo ani z části uhrazeno, nevyzvedne na výdejním místě do 15-ti dnů (pokud není dohodnuto jinak), může prodávající požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 300 Kč. Tato pokuta bude použitá na úhradu vzniklých nákladů především na uskladnění zboží.

13. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

13.1 Do 24 hodin od potvrzení objednávky může kupující objednávku stornovat a to:

 • telefonicky na čísle +420 774 481 664 nebo
 • písemnou formou dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti a to i-kočárky, GOLDFINCH s.r.o., Sídlištní 286/17, 724 00 Ostrava – Proskovice nebo
 • e-mailem zaslaným na elektronickou adresu i-kocarky@seznam.cz
 • nebo do datové schránky w8f8qa9.

Při stornování objednávky mohou zákazníkovi vzniknout náklady např. na použití komunikačních prostředků na dálku dle svých tarifů, které si každý kupující hradí sám.

14. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

14.1 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky:

 • pokud objednané zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem
 • pokud objednané zboží výrobce čí distributor vyřadil z prodeje a včas prodávajícího o tom neinformoval
 • pokud se u zboží výrazně změnila cena a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje
 • z důvodu nemožnosti zjištění skutečné identity kupujícího

14.2 Prodávající má povinnost kupujícího o zrušení objednávky bezodkladně informovat.

14.3 Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena předem a poté zrušena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet nebo v hotovosti podle toho, jakým způsobem byla provedena úhrada.

15. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

15.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

15.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

15.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

15.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

15.6 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

15.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

16. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

16.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Je-li odstoupení odesláno poštou, považuje se za den doručení den, kdy se o něm prodávající dověděl, tedy den, kdy mu bylo odstoupení doručeno.

16.2 Na zboží vybrané - objednané na prodejně prodejce, se kterým byl kupující seznámen, i přestože další komunikace ohledně objednávky-dodávky zboží probíhá elektronicky (email, SMS), se nevztahuje možnost vrátit zboží do 14 dnů jak u zboží zakoupeného a dodaného výhradně e-shopem. Pokud bude chtít kupující využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy, může k tomu využít vzorový formulář, který je ke stažení na internetové adrese http://www.i-kocarky.cz/files/form_odstoupeni_od_ks_do_14d.pdf.

16.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu na jedné z uvedených adres:

 • emailem na adrese i-kocarky@seznam.cz
 • Sídlo: GOLDFINCH s.r.o., Sídlištní 286/17, 724 00 Ostrava – Proskovice
 • datovou schránkou na adrese w8f8qa9

16.4 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu i-kocarky@seznam.cz.) Pro správnou identifikaci kupní smlouvy, které se takovéto právní jednání týká, je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu, popř. číslo bankovního účtu.

16.5 V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

16.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

16.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení zboží platí kupující.

16.8 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, by měl prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

16.9 Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky a dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je spotřebitel povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má GOLDFINCH s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

16.10 Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

16.11 Kupující v případě odstoupení od smlouvy, je povinen zboží vrátit v původních obalech včetně návodů, záručních listů a vším čím bylo zboží dodáno. V případě, že poškození obalů speciálně určených pro zboží z důvodů hygieny, funkčnosti anebo atraktivity zboží bude poškozeno a tím prodejnost zboží ztížena, náklady na opravu anebo přebalení půjdou za kupujícím a prodávající je může započíst.

16.12 Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

16.13 Pokud bude vrácena pouze část z objednávky, budou zákazníkovi z částky k vrácení odečteny náklady na dopravu a cena ostatního zboží v objednávce.

16.14 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno anebo objednáno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (které není uvedeno v e-shopu i-kocarky.cz).
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • v případě převzetí autosedačky a její použití nebo montáže do vozidla, z bezpečnostních důvodů nelze vrátit (v případě poškození, které nemusí být viditelné, může dojít k ohrožení života a ztráty deklarované funkčnosti)

17. ZÁRUKY A REKLAMACE

17.1 Záruka na zboží prodávané prostřednictvím i-kocarky.cz nebo na prodejnách společnosti GOLDFINCH s.r.o. se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace se řídí reklamačními podmínkami se kterými se můžete seznámit na adrese http://www.i-kocarky.cz/content/4-reklamace.

17.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady výrobku, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží provedené pracovníky prodávajícího.

17.3 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním výrobku, špatnou obsluhou, nevhodným, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, mechanickým poškozením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s předepsaným použitím, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, špatným skladováním, nedostatečnou údržbou. Záruka se také nevztahuje na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením.

17.4 Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dnem 01.02.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, na základě které je spotřebiteli umožněno řešit s dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb své reklamační spory rovněž mimosoudní cestou. Spotřebitel (rozumí se jím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), který není spokojen s vyřešením reklamace, se kterou se obrátil na prodávajícího, se může obrátit na Českou obchodní inspekci a tuto požádat o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice naleznete na stránkách České obchodní inspekce - www.coi.cz

18. DÉLKA ZÁRUKY

18.1 Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu nebo záručním listu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, nebo zkrátit na základě výrobku a jeho specifikované záruční době.

18.2 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

19. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

19.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

19.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

19.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

19.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

20. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

20.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

20.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

20.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání informací a obchodních sdělení). A to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i elektronická forma prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu i-kocarky@seznam.cz, či využití elektronického odhlašovacího systému z mailing listu, je-li k dispozici.

20.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

20.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

20.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a to jak automatizovaným tak i neautomatizovaným způsobem a případně v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

20.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

20.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

20.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

20.10 Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

21. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

21.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a na telefonní číslo kupujícího formou SMS zpráv a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

21.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

22. DORUČOVÁNÍ

22.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

23.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

23.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

23.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

23.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování GOLDFINCH s.r.o., Sídlištní 286/17, 724 00 Ostrava - Proskovice, e-mail i-kocarky@seznam.cz, telefon +420774481664.

V Ostravě - Proskovicích dne 02.04.2024 Ing. Dalibor Stehlík, v.r.
jednatel